Kristian Kristiansen

Utbildning: Fil mag, engelska; fil mag, vetenskapsteori; fil kand, teoretisk filosofi. TEFL-certifikat (teaching English for foreign learners).

Språkstudier: Grammatik, fonetik, lingvistik, logik, semantik, argumentationsanalys, hermeneutik och avancerad litteraturteori.

Personliga drag: Noggrannhet och estetisk fingertoppskänsla. God språklig musikalitet. Behärskar komplexa epistemologiska system.

Specialitet: Humaniora, vetenskap, litteratur, filosofi.

Verksamhetshistoria: Frilansare för bokförlaget Forum 2003-2004, underleverantörsavtal med Lionbridge 2005-2006, språkkonsult för English Link; svenskalärare för United Studies, Prag 2006-2008. Uppdrag på den öppna marknaden, 2007- 2012: Lunds universitet, Strategiförlaget, Malmö, Stockholms universitet, Cavendi Management Consulting, Högskolan i Borås, Malin Johnson, TeliaSonera m.fl.

Korrektspråk
Haga Nygata 19D
41301 Göteborg

Tel: +46 (0)31-13 26 38
E-post: info@korrektsprak.se