Kristian Kristiansen

There is no outside text.
Jacques Derrida

Texten är mediet som skall överföra författarens tanke till läsaren. Men sträckan däremellan är långt ifrån linjär. En skriven kommunikationsprocess har tre delar:

Då korrekturläsning begränsar sig till att i huvudsak rätta stav, grammatik- och sakfel innanför ramen för befintlig text, omfattar språkgranskning även förbättring och omformulering av språket. Språkkonsultens uppgift är att tolka vad författaren vill säga och renodla språket för att underlätta för läsaren.

Textens uppgift är alltså att överföra ett budskap från författarens medvetandeprocess till läsarens. Men vägen däremellan kan vara full av blindskär och grund. Detta är essensen i Platons kritik av skriftspråket. Enligt Platon är muntlig kommunikation ett överlägset sätt att överföra budskap. Här finns alltid en möjlighet att fråga den man talar med vad han/hon menar vid eventuella oklarheter. Texter däremot, enligt Platon, är som tavlor eller skulpturer, stumma.

Platon förlorade sin kamp mot skriften. Nuförtiden är, enligt den franske filosofen Jacques Derrida, inte bara det skrivna språket viktigare än det muntliga, det ligger även före det senare. Vi föds in i en kultur redan baserad på skrift. Jag talar inte med dig nu, jag skriver; du är en läsare, inte en samtalspartner. Därför är korrekturläsning och språkgranskning så viktigt. Förutom en epistemologisk dimension (av ”episteme”, kunskap) finns här även en känslomässig aspekt. En klar och välskriven text ger alltid ett bättre intryck än dess motsats.

När texten väl är skriven förtydligar den inte sig själv (som talaren vid genmäle). Din text säger bara vad den säger, så se till att det blir rätt från början. Satsa på ett korrekt språk med språkgranskning från Korrektspråk.

Välkomna

Kristian Kristiansen

Korrektspråk
Haga Nygata 19D
41301 Göteborg

Tel: +46 (0)31-13 26 38
E-post: info@korrektsprak.se